Tytuł projeku: Living sustainably: Avoiding Over consumption through Zero Waste in the Kitchen

Numer projektu: 2021-2-PL01-KA210-VET-000050696

Czas realizacji: 01-03-2022 – 31-10-2023

Program: Erasmus + Programme. Key Action 2, Strategic Partnerships

Strona projektu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083192829486


Nasz projekt ma na celu edukację młodych/dorosłych ludzi, którzy w przyszłości powinni dbać o środowisko i zdrowie. Oczekujemy, że wymiana dobrych praktyk w tym zakresie będzie skuteczna i przyczyni się do zmniejszenia odpadów w branży gastronomicznej.

Zrównoważoną przyszłość można osiągnąć tylko poprzez edukację młodzieży i przekazywanie jej właściwych informacji.

Nasz projekt ma na celu edukację i szkolenie młodych/dorosłych ludzi, którzy uczą się zawodu kucharza i w przyszłości będą szerzyć nową wizję zero odpadów w swoich miejscach pracy oraz ludzi pracujących w branży spożywczej i gastronomicznej. Ich wiedza i kompetencje w pracy z zasadami zero waste przyczynią się do zmniejszenia odpadów w biznesie restauracyjnym.

Partnerzy:


STOWARZYSZENIE WIEDZA INNOWACJA ROZWÓJ Polska

Enjoy European Network Società Cooperativa Sociale Włochy

Mittetulundusühing MITRA Estonia

Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen Austria

Aventur - Associação para a promoção do desporto, aventura e mobilidade Portugalia


Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.