O Stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE WIEDZA INNOWACJA ROZWÓJ dostrzegło brak metod, wychowawców poza dużymi miastami. Stawiamy na edukację młodzieży i dorosłych, wprowadzamy nowoczesne formy szkolenia, treści nauczania adekwatne do ich potrzeb. Szukamy dobrych praktyk wśród naszych partnerów krajowych i europejskich, które możemy promować wewnątrz i na zewnątrz stowarzyszenia.


Współpraca

STOWARZYSZENIE WIEDZA INNOWACJA ROZWÓJ współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, firmami działającymi w sektorze zielonej gospodarki, czyli szeroko rozumianej ochronie środowiska, florystyce, architekturze krajobrazu, agrobiznesie, agroleśnictwie, agroturystyce, gastronomii i żywieniu oraz innymi branżami pokrewnymi. Chcemy zbudować most między pokoleniami, aby uczyć siebie nawzajem w obszarze zielonych kompetencji w szkołach, a także w rodzinach i firmach. Naszą główną grupą docelową są młodzi dorośli 30+, ludzie mieszkający na obszarach wiejskich z niskimi szansami na zatrudnienie, ze środowisk defaworyzowanych w niekorzystnej sytuacji społecznej.